Információ

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Bérlő lehet minden olyan természetes személy, vagy hivatalos céges megrendelés esetén minden olyan Magyarországon bejegyzett, cég által hivatalosan megbízott természetes személy (Továbbiakban: Bérlő), aki:

  • 18. életévét betöltötte,
  • magyar állampolgár,
  • rendelkezik magyarországi bejelentett lakcímmel,
  • és a bérlés kezdetekor rendelkezik a bérlési feltételekben előírt érvényes igazolványokkal.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 Bármely eszköz bérlésének feltétele a Bérlő eredeti, érvényes személyi igazolványának és lakcímkártyájának bemutatása, amelyek érvényességi idejének meg kell haladnia a bérlési idő végét. A Kölcsönadási Jegyzőkönyv, mint Bérleti szerződés (Továbbiakban: Bérleti szerződés) mellékleteként a szükséges igazolványok másolata szükséges, mely elkészítését üzletünkben meg tudjuk oldani, azonban az átvétel során fellépő adminisztráció felgyorsítása érdekében Bérlő elküldheti nekünk előre a [email protected] e-mail címre. Cégünk, azaz a Camera Kft. (Továbbiakban: Bérbeadó) fenntartja a jogot további dokumentumok bekérésére (pl. egyéb, személyazonosságot igazoló okmány).

BÉRLÉS FOLYAMATA

 Bérlő a Bérelhető eszközök oldalon tudja lefoglalni a bérelni kívánt eszközöket. A foglalást maximum 3 hónappal előbb lehet leadni és a bérlési idő maximum 14 nap lehet. 14 napot meghaladó bérleti idő esetén a [email protected] e-mail címen lehet érdeklődni a várható díjakkal kapcsolatban.

A naptárban a szabad eszközöket zöld, a részlegesen elérhető eszközöket narancssárga, a nem elérhető eszközöket pedig piros szín jelöli.

Minden esetben látható, hogy a megjelölt időszakban összesen hány darab eszköz áll rendelkezésre. 

A rendszer minden megkezdett napra 1 napnyi bérleti díjat számol fel. A foglalást követően automatikus válaszlevelet kap a Bérlő az általa megadott e-mail címre.

Bérlési időpont módosítását és lemondását minden esetben írásos formában áll módunkban elfogadni. Ebben az esetben kérjük, hogy hivatkozzon a foglalás sorszámára.

A bérelni kívánt eszközöket személyesen - a 1085. Budapest, Mária utca 56 szám alatt található üzletünkben - a Bérleti szerződés megismerése és annak aláírása után lehet átvenni. A kibérelt eszközöket kizárólag Magyarország területén lehet használni. Az eszközöket a Bérlő köteles tételesen átvenni és visszaadáskor tételesen átadni. A Bérlő a bérlési idő alatt bekövetkezett valamennyi, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett hiányért, sérülésért, törésért és repedésért felelős, mely károk kijavítási költségét a Bérlő köteles a Bérbeadó számára megfizetni. Valamennyi, a nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett kár összegének felső határa az egyes termékekhez rendelt leltári érték. Elvesztés vagy gazdaságtalan javítás esetén a bérelt eszközök Bérleti szerződésben feltüntetett értéke fizetendő. A Bérleti szerződés a Bérlő számára átruházási jogot nem biztosít, így a Bérlő a bérelt eszközöket harmadik fél számára nem adhatja át. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt eszközök mindvégig a Bérbeadó tulajdonát képezik, s mindenkori kártérítési felelősséget vállal értük. A bérleti időszak alatt a bérelt eszközökben bármilyen természetes úton bekövetkezett meghibásodás esetén a Bérlőnek a  Bérbeadó felé kártérítési kötelezettsége nem keletkezik. A Bérbeadó fenntartja a jogot a bérbeadástól való elállásra, ha egyértelműen megítélhető, hogy a leendő Bérlő a készülék használatához nem rendelkezik a szükséges minimális tudással, illetve bármilyen körülményből arra következtet, hogy az eszköz rendeltetésszerű használata, vagy visszaszállítása bizonytalan.

BÉRLÉS IDEJE

 A bérlési idő 1 nap. A bérelt eszközök átvétele és leadása a foglaláskor megadott időpontban lehetséges.

A minimális bérlési időn, azaz 1 napon belül visszaszolgáltatott eszközök esetében egységesen 1 napi bérleti díj kerül kiszámlázásra. 

A bérleti idő meghosszabbítása üzletünkben csak személyesen, a bérelt eszközök visszaszállítása és új bérleti szerződés megkötése után lehetséges. Telefonon, vagy e-mailben bérlési idő meghosszabbítása nem lehetséges.

Az eszközök el-, és visszaszállításáról minden esetben a Bérlő gondoskodik.

A szállításból adódó esetleges problémákért, károkért a Bérlő felel.

DÍJSZABÁS, KAUCIÓ ÉS FIZETÉS MÓDJA

 A bérleti díj a lefoglalni kívánt tétel kiválasztása és az átvétel/leadás időpontjának megadása után válik láthatóvá.

A bérleti díj tartalmazza a kiválasztott eszközt és a tartozékait. Opcionális tartozékok kiválasztása esetén további díj kerül felszámításra.

A foglalás végén megjelenített díj csak tájékoztató jellegű, ezért a bérleti díj kis mértékben változhat.

A bérleti díj egy összegben a bérlés kezdetekor előre fizetendő készpénzzel vagy bankkártyával a helyszínen.

Kaució visszafizetése a bérelt eszközök visszaszolgáltatásakor történik.

Amennyiben a bérelt eszközök nem rendeltetésszerű használatból eredően kijavításra vagy tisztításra szorulnak, annak költsége a Kaucióból levonásra kerül és a kijavítás vagy tisztítás költségével csökkentett összegű Kaució kerül visszafizetésre.

Bérbeadó tudta és írásos belegyezése nélküli bérlési idő hosszabbítása esetén késedelmi díjat számítunk fel, mely a bérelt eszközök alapdíjának kétszerese naponta.

A késedelmi díj kifizetéséig a letéti díjat részben, vagy egészében visszatartjuk.

Az eszközök baleset- és egyéb biztosítása a Bérlőt terheli, ezek díja nem vonható le a bérleti díjból.

BÉRLETI KONSTRUKCIÓ

A bérleti feltételek megismerése, elfogadása, a Kölcsönadási Jegyzőkönyv, mint Bérleti szerződés aláírása, a szükséges iratok lemásolása, a bérleti- és letéti díj összegének megfizetése után a Bérlő átveheti a bérelni kívát eszközöket.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

 A weboldalunkon történt foglalást követően a Bérlőnek a teljes bérlési időtartamra vonatkozó bérleti díjának 25%-a válik fizetendővé, amennyiben a lemondás a rögzített bérlési időszak első napját megelőző 1 munkanapon belül történik. Három munkanapot meghaladó időtartam esetén a lemondás nem jár fizetési kötelezettséggel. Lemondást csak írásos formában fogadunk el. Kérjük, hogy minden alkalommal tüntesse fel a foglalás sorszámát, mely a könnyebb beazonosíthatóság miatt szükséges.